Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

9.4 Status gjeld og avdrag

Gjeld og avdrag per 31.12.2019 
Brutto lånegjeld pr. 31.12.2018307 mill.
Låneopptak i 2019: 
Investeringslån22 mill.
Startlån 0 mill.
Avdrag: 
Betalt avdrag 01.01. – 31.12.201913 mill.
Avsatte avdrag0 mill.
Brutto lånegjeld per 31.12.2019316 mill.
Last ned tabelldata (Excel)