Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

9.2 Finansielle omløpsmidlar per 31.12.2019

Finansielle omløpsmidlarAnskaffelses-kostBokført verdi per 31.12.2019Urealisert verdiendringTalet på andeler
Eigenkapitalbevis    
Sandnes Sparebank310 426279 45750 0524 171
Last ned tabelldata (Excel)