Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

9.1 Nøkkeltal

 Rekneskap 31.12.2019Rekneskap 2. tertial 2019Rekneskap 1. tertial 2019Rekneskap 31.12.2018
Bankinnskot (ekskl. skattetrekk og startlån)95 mill.105 mill.108 mill.118 mill.
Brutto lånegjeld316 mill.298 mill.303 mill.307 mill.
Renteutgifter i løpet av 1 år3,8 mill.7 mill.7 mill. 
Rentesensitivitet ved 1 % endring - etter 1 år0,3 mill.1,4 mill.0,8 mill. 
Gjennomsnittleg lånerente2,02 %2,13 %1,87 % 
Last ned tabelldata (Excel)