Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

7.1 Økonomioversikt – tenesteområde Plan og forvaltning

Ansvar Rekneskap 2019Budsjett 2019Forbruk i %Avvik (kr)Rekneskap 2018
600PLAN OG FORVALTNING4 847 2927 815 37062,00 %2 968 0786 063 384
610DRIFT OG UTBYGGING8 514 6579 455 62190,00 %940 9649 088 052
620VA (VATN OG AVLØP)-4 705 630-5 027 00093,60 %-321 370-4 386 147
 SUM PLAN OG FORVALTNING8 656 31912 243 99170,70 %3 587 67210 765 289
Last ned tabelldata (Excel)