Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3.8 Rekneskapsskjema 2B – investering

ProsjektRekneskapsskjema 2B - investeringRekneskap 2019Budsjett 2019Avvik budsjett - rekneskap 2019Rekneskap 2018
      
80Dublering Berge - Nærland - - -  
81Oppgradering vassforsyning Sørvåg-Selvåg - - -  
82Ny sjøledning Helgøy - Nord-Hidle52 673125 00072 327 
83Ny sjøledning Bjergøy - Nord-Hidle76 896100 00023 104 
84Leidningsnett Nord-Hidle - - -  
90Kunstgrasbane - Sjernarøy2 622 5791 000 000-1 622 579 
91Finnøy sentralskule - gasskjel355 360300 000-55 360 
92Teknisk lager - utbygging - - -  
93Hagatoppen barnehage - oppgradering av uteområde64 000100 00036 000 
94Finnøy pleie- og omsorgssenter- brannsikring49 37549 000-375 
95Finnøy legekontor - oppgradering172 989200 00027 011 
96Oppgradering av aldersbustadane (nytt prosjekt i 2019)790 000790 000 -  
97Faatunet - oppgradering av uteområde10 000300 000290 000 
98/98BFinnøy sentralskule - tribunemur (skule- og idrettsanlegg)402 262402 000-262 
99Sjernarøy oppvekstsenter - gjerde langs sjø150 000150 000 -  
100Lysløype i Teigen385 207350 000-35 207 
161Rygjabø - Kjøp Av Eigedom Ks-073-17 - - - 184 395
230Sjernarøy Oppvekstsenter - Nærmiljøanlegg19 72220 000278683 629
231Fogn Oppvekstsenter - Sykkelskur, Uværskur - - - 368 569
232Talgje Barnehage - Leikeapparat - - - 149 878
300Finnøy Pleie- og oms.senter, pasientvarsl.anl48 82049 000180291 214
30196101Gamle Rygjabø - riving/rydding1 143 0361 000 000-143 036 -
379Finnøy Pleie- Og Omsorgsenter - Utbygging48 60049 000400546 246
603Møllelia bustadfelt244 200251 0006 800 
673Sjernarøy - Vassutbygging2 672 3342 672 000-3341 955 703
718Ladstein - Næringsareal - - - 104 705
724Skartveit Kai8 609 3546 900 000-1 709 354598 471
726Oppgradering Slamavskiljar Judaberg - - - 6 410 967
729Høgdebasseng Kyrkjøy - - - 1 213
733Vannforsyning Bjergøy - - - 76 386
737Brannstasjon - Nybygg1 040 0001 040 000 - 24 219
745Utskifting Vasskummar1 864 939870 000-994 939256 104
748Utskitfting Av Vatnledning Fåhadlet - - - 105 952
752Gatebelysning392 522300 000-92 522206 733
754Oppgradering Pumpestasjonar380 917562 000181 083249 289
755Utbygging Dk-Anlegg274 254375 000100 746247 579
758Sanering Judaberg - Spillvassystem5 212 0857 000 0001 787 915419 357
765Vegskilting - Ikkje Landfaste Øyane709 273500 000-209 273134 131
860Neshaugen Sjernarøy - Grunnarbeid Tomt - - - 58 604
870Uteanlegg Halsnøy Barnehage 2018 - - - 181 310
 Sum investeringar27 791 39625 454 000-2 337 39713 254 654
Last ned tabelldata (Excel)