Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3.5 Oversikt netto forbruk per ansvar

 AnsvarRekneskap 2019Budsjett 2019Rekneskap 2018Forbruk i %Avvik (kr)
 FELLESTENESTER     
100RÅDMANNEN12 165 81212 513 56312 044 81397,22 %347 751
110POLITISK UTVALG4 025 7073 844 5193 886 548104,71 %-181 188
140YMSE15 923 42113 400 93019 817 942118,82 %-2 522 491
 SUM FELLESTENESTER32 114 93929 759 01235 749 303107,92 %-2 355 927
       
 OPPVEKST     
200TENESTELEIAR OPPVEKST5 653 7466 089 7374 443 91192,84 %435 991
210PEDAGOGISK KONSULENT9 101 2309 477 0589 499 26296,03 %375 828
211FINNØY SENTRALSKULE42 226 77643 077 13240 291 72898,03 %850 356
212FOGN OPPVEKSTSENTER7 500 6357 759 9497 653 05496,66 %259 314
213HALSNØY OPPVEKSTSENTER3180  -318
214OMBO OPPVEKSTSENTER4 150 9993 790 1963 585 367109,52 %-360 803
215SJERNARØY OPPVEKSTSENTER8 835 5408 144 3198 173 061108,49 %-691 221
216TALGJE BARNEHAGE3 581 5513 724 8813 550 20596,15 %143 330
217HAGATOPPEN BARNEHAGE11 852 41311 293 01710 685 496104,95 %-559 396
220MUSIKKSKULE1 813 3541 737 4481 748 211104,37 %-75 906
 SUM OPPVEKST94 716 56295 093 73789 630 29599,60 %377 175
       
 HELSE OG OMSORG     
300TENESTELEIAR HELSE/OMSORG1 761 4171 897 6041 854 26092,82 %136 187
301NAV2 695 1653 164 2203 080 60585,18 %469 055
302BARNEVERN8 549 1007 250 0008 549 500117,92 %-1 299 100
304HEIMETENESTEN18 387 26917 435 85016 283 024105,46 %-951 419
305PLEIE/OMSORG29 310 25328 932 91327 341 767101,30 %-377 340
310HELSETENESTE15 869 52817 558 94419 104 43190,38 %1 689 416
315SERVICE OG VEDLIKEHALD2 967 2422 657 8913 198 164111,64 %-309 351
320FAA-TUNET SERVICESENTER14 375 37412 716 15612 898 901113,05 %-1 659 218
 SUM HELSE OG OMSORG93 915 34991 613 57892 310 652102,51 %-2 301 771
       
 KULTUR OG BIBLIOTEK     
500KULTURKONSULENT294 904331 730317 61488,90 %36 826
510BIBLIOTEKSJEF1 188 2781 065 1331 153 039111,56 %-123 145
 SUM KULTUR OG BIBLIOTEK1 483 1831 396 8631 470 653106,18 %-86 320
       
 PLAN OG FORVALTNING     
600PLAN OG FORVALTNING4 847 2927 815 3706 063 38462,02 %2 968 078
610DRIFT OG UTBYGGING8 514 6579 455 6219 088 05290,05 %940 964
620VA (VATN OG AVLØP)-4 705 630-5 027 000-4 386 14793,61 %-321 370
 SUM PLAN OG FORVALTNING8 656 31912 243 99110 765 28970,70 %3 587 672
 SUM TENESTEAVDELINGANE230 886 352230 107 181229 926 192100,34 %-779 171
Last ned tabelldata (Excel)