Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3.10 Fondsoversikt

BUNDNE DRIFTSFOND01.01.2019Bevegelse31.12.2019
SJUKEHEIMEN-3 287 78073 451-3 214 329
JOHANNES HIDLE-1 560 04233 000-1 527 042
KULTURELL SKULESEKK-95 01542 015-53 000
AVSETJING TAP ETABL. LÅN-69 000 - -69 000
VATN-2 920 6721 589 709-1 330 963
KLOAKK-1 183 951684 282-499 669
KOMP.UTV.-159 680159 680 -
KOMPETANSEHEVING-300 000300 000 -
FRISK I FRILUFT-70 33970 339 -
UTSMYKKING FOGN-42 40042 400 -
BUSTADTILSKOT TILPASNING-315 000 - -315 000
BUSTADTILSKOT ETABLERING-450 277200 000-250 277
FEIING-717 703-143 789-861 492
KOM-PROSJEKTET-255 000255 000 -
VILTFOND-112 384-12 540-124 924
DEI UTFORDRANDE BORNA-17 51717 517 -
VEILEDARFOND SK-168 065168 065 -
KARTLEGG.,VANNRES. SKARTVEIT-14 00014 000 -
RUSPLAN-848 520848 520 -
UNGDOMSTRINN I UTVIKLING-63 10763 107 -
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN-9 8259 825 -
HELSESTASJON/KOMP.LØFTET-123 966123 966 -
FRISKLIVSENTRAL-146 128146 128 -
FORELDRESTØTTENDE TILTAK ICDP-28 55528 555 -
GAVEORDNING TILSETTE RÅDHUSET-39 30039 300 -
SUM BUNDNE DRIFTSFOND-12 998 2254 752 529-8 245 696
    
UBUNDNE KAPITALFOND   
UBUNDE KAPITALFOND, TEKNISK-309 685 - -309 685
UBUNDE KAPITALFOND-12 401 931-34 612-12 436 543
SUM UNDNE KAPITALFOND-12 711 616-34 612-12 746 228
    
BUNDNE KAPITALFOND   
ETABLERINGSLÅN - -598 785-598 785
BUSSL. HESBY S-65 257 - -65 257
KLOAKK JØRSTAD-3 546 - -3 546
VATN SJERNARØY-50 000 - -50 000
VATN VARLAND-452 778 - -452 778
SUM BUNDNE KAPITALFOND-571 581-598 785-1 170 366
    
DISPOSISJONSFOND   
SENTR.ADM.-634 958634 958 -
SKULANE-303 956303 956 -
OMBO OPPVESKSTSENTER-94 65294 652 -
SYLVFOND FOGN SKULE-11 50011 500 -
NÆRINGSFØREMÅL-48 12648 126 -
KULTUR-116 831116 831 -
TEKNISK-171 716171 716 -
KYRKJENE-6 9706 970 -
PENSJONSFOND - -4 545 770-4 545 770
ANNA DISP.FOND-58 027 7739 040 000-48 987 773
AVSETT TAP PÅ KRAV-23 513 - -23 513
SUM DISPOSISJONSFOND-59 439 9955 882 939-53 557 055
    
SUM ALLE FOND-85 721 41610 002 072-75 719 345
Last ned tabelldata (Excel)