Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

8.1 Investeringar

Prosjekt-nummerInvesteringsprosjektTotal prosjekt-kostnadRegulert budsjett 2019Rekneskap 2019Akk. Forbruk
per 31.12.2019
OPPVEKST     
91Finnøy sentralskule - gasskjel / el-kjel300300355355
93Hagatoppen barnehage - oppgradering av uteområde9001006464
98Finnøy sentralskule - tribuneanlegg700402402402
99Sjernarøy oppvekstsenter - gjerde langs sjø150150150150
230Sjernarøy oppvekstsenter - nærmiljøanlegg1602020703
SUM OPPVEKST 2 2109729911 675
HELSE OG OMSORG     
94Finnøy pleie- og omsorgssenter - brannsikring100494949
95Finnøy legekontor - oppgradering200200173173
96Oppgradering av aldersbustadane 900790790790
97Faatunet - oppgradering av uteområde3003001010
300Finnøy pleie- og omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg3494949340
379Finnøy pleie- og omsorgssenter - utbygging116 0004949595
SUM HELSE OG OMSORG 117 8491 4371 1201 957
PLAN OG FORVALTNING     
765Vegskilting - ikkje landfaste øyar1 500500709843
DRIFT OG UTBYGGING     
90Kunstgrasbane - Sjernarøy1 0001 0002 6232 623
92Teknisk lager - utbygging5 000000
100Lysløype Teigen700350385385
724Skartveit kai 7 5006 9008 6099 588
737Brannstasjon - nybygg15 0001 0401 0401 040
752Gatebelysning - kvikksølvskifte550300393689
603Møllelia Bustadfelt251251244244
30196101Gamle Rygjabø - riving/rydding1 0001 0001 1431 143
SUM DRIFT OG UTBYGGING 31 00110 84114 43715 713
SUM INVESTERINGAR TOTALT 152 56013 75017 25820 188
Last ned tabelldata (Excel)