Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

7.2 Vatn og avløp

Vatn og AvløpstenestarRekneskap 2019Reg. budsjett 2019AvvikOpprinneleg budsjett 2019Rekneskap 2018
Gebyrinntekter-9 903-10 200-297-10 200 
Driftskostnader5 7958 6572 8628 657 
Netto sum-4 108-1 5432 565-1 5430
Avskrivingar (*)2 9185 0272 1095 0274 386
Kalkulatoriske rentar (*)1 785 -1 785  
Resultat før fondsføringar5953 4842 8893 4844 386
Bruk av sjølvkostfond-2 340-3 484-1 144-3 484 
Resultat etter fondsføringar400-4004 386
*     
*Førast på andre ansvar enn 620     
Last ned tabelldata (Excel)