Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.2 Samandrag av HO-i

INVESTERINGRekneskap 2019Justert budsjett 2019Avvik 2019Rekneskap 2018
Sum investeringsinntekter-6 458-2 284-4 174-3 497
Sum investeringsutgifter27 79125 4542 33713 255
Sum Finansieringstransaksjonar7 8265 0002 82612 539
Finansieringsbehov29 16028 17099022 297
Dekka slik    
Bruk av lån23 38527 130-3 74510 616
Sal av aksjer og andeler   103
Mottatte avdrag på utlån3 851 3 8513 857
Bruk av ubundne investeringsfond1 0401 040 5 733
Bruk av bundne investeringsfond884 8841 988
Sum finansiering29 16028 17099022 297
Udekka/udisponert    
Last ned tabelldata (Excel)