Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

1.2 Sjukefråvær

Tenesteavdeling2018   2019   
 Moglege
Fråvær
Fråvær over
16 dagar
Totalt
fråvær (%)
Moglege
Fråvær
Fråvær over
16 dagar
Totalt
fråvær (%)
Rådmann (100-140)930,0620,602,2 %2 832,2023,160,32,9 %
K.sjef Opp./Bh/vaksen (200 +210)625,93000,0 %626,71,800,3 %
Finnøy sentralskule (211)14 600,72172,18250,72,9 %14 113,70158,6199,22,5 %
Fogn oppvekstsenter (212)2 886,4062,41236,2410,3 %2 153,5032,2353,1 %
Ombo oppvekstsenter (214)2 921,5674,5538,693,9 %1 470,508,96,41,0 %
Sjernarøy oppvekstsenter (215)3 580,1370,0351,723,4 %1 930,6037,2102,4 %
Hagatoppen barnehage (217)5 336,61184,8519,4213,2 %3 923,60121,7128,46,4 %
Talgje barnehage (216)1 584,1144,26139,611,6 %780,804251,311,9 %
Finnøy musikk- og kulturskule (220)654,991,719,821,8 %4614,100,9 %
Bibliotek (510)261000,0 %250,3000,0 %
Oppvekst (200-220)32 451,44609,941 246,195,7 %25 710,70406,5430,303,3 %
K.sjef Helse + NAV (300-301)9695239,68,8 %7830238,8 %
Heimetenesta (304)4 752,31130,21133,959,2 %3 707,1045,6295,89,2 %
Pleie/omsorg (305)4 743,45170102,674,0 %6 904,40155,51194,0 %
Helseteneste (310)2 498,4058,250,12,7 %2 565,7049,518,62,7 %
Service og vedlikehald (315)1 774,007,81100,9 %1 513,801300,9 %
Faatunet (320)4 711,24139,22358,476,4 %4 344,70111,9165,66,4 %
Helse og omsorg (300-320)19 448,40557,43794,787,0 %19 818,70375,56225,0 %
Plan for forvaltning (600)4 232,30128,8245,894,1 %1 600,8041304,4 %
Drift og utbygging (610)915,81,43,60,5 %6891,5182,8 %
Sum57 978,001 318,182 090,465,9 %50 651,40847,601 160,604,0 %
Last ned tabelldata (Excel)